AIPerf: Automated machine learning as an AI-HPC benchmark

Publication
CoRR
Tianhui Shi
Tianhui Shi
Ph.D. Student
Lei Xie
Lei Xie
Ph.D. Student
Jidong Zhai
Jidong Zhai
Professor
(长聘教授、博士生导师)