GraphPi: High Performance Graph Pattern Matching through Effective Redundancy Elimination

Publication
CoRR
Tianhui Shi
Tianhui Shi
Ph.D. Student
Mingshu Zhai
Mingshu Zhai
Ph.D. Student
Jidong Zhai
Jidong Zhai
Professor
(长聘教授、博士生导师)