GLM-130B: An Open Bilingual Pre-trained Model

Type
Publication
CoRR
Zixuan Ma
Zixuan Ma
Ph.D. Student
Jidong Zhai
Jidong Zhai
Professor
(长聘教授、博士生导师)