Detecting Performance Variance for Parallel Applications Without Source Code

Publication
IEEE Trans. Parallel Distributed Syst.
Jidong Zhai
Jidong Zhai
Professor
(长聘教授、博士生导师)
Liyan Zheng
Liyan Zheng
Ph.D. Student
Teng Yu
Postdoc
Yuyang Jin
Yuyang Jin
Postdoc